ΓΚΠΔ και ν. 4624/2019 – Ιδιωτικότητα και Τεχνολογία

Το ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική με τη στήριξη του ΔΣΘ και συνδιοργανωτές την Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας και το @Ινστιτούτο Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας Βόρειας Ελλάδας Σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και Ν. 4624/2019: Ιδιωτικότητα και Τεχνολογία».Χαιρετισμοί (16:30-17:00) 1η Συνεδρία (17:00 - 18:30) Νόμος 4624/2019 & ΓΚΠΔ Ομιλητές: [...]