Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής ΑΠΘ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν

την Πέμπτη & την Παρασκευή 21 – 22.11.2019

στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς Θεσσαλονίκης, Κατούνη 12-14

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

Συμμετέχουν ως ομιλητές διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένοι επιστήμονες και ερευνητές στο πεδίο των βιολογικών επιστημών, του δικαίου, των νέων τεχνολογιών και της βιοηθικής. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα που δημιουργούνται από τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

 • Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές της στο χώρο της υγείας
 • Ρομποτική ιατρική: ιατρικά, νομικά & ηθικά ζητήματα
 • Ηλεκτρονική υγεία και προστασία των χρηστών
 • Αναδυόμενες ιατρικές θεραπευτικές τεχνολογίες
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: πολύτιμο εργαλείο ή εμπόδιο στην παροχή υπηρεσιών υγείας;

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνει, εκτός από Εισηγήσεις και Συζήτηση, Ελεύθερες και Αναρτημένες (posters) ανακοινώσεις. Η συμμετοχή στο Συνέδριο διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

 • Συμμετοχή ως ακροατής/ακροάτρια: οι ακροατές θα παρακολουθήσουν το συνέδριο και καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθεί κάθε συνεδρία, χωρίς να παρουσιάσουν κάποια ανακοίνωση.
 • Συμμετοχή με παρουσίαση ελεύθερης ανακοίνωσης: οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν μια ελεύθερη ανακοίνωση που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 1500 λέξεις, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθεί κάθε συνεδρία.
 • Συμμετοχή με παρουσίαση αναρτημένης ανακοίνωσης: οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν μια αναρτημένη ανακοίνωση (poster), ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα ακολουθεί κάθε συνεδρία.

 

Για την υποβολή ελεύθερων ή αναρτημένων (posters) ανακοινώσεων, παρακαλείσθε, αφού συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, να αποστείλετε στο  medlawlab.auth@gmail.com ένα e-mail όπου θα αναφέρετε:

 • προτίμηση για το είδος συμμετοχής (συμμετοχή με ελεύθερη ανακοίνωση ή συμμετοχή με αναρτημένη ανακοίνωση-poster),
 • τίτλο της ελεύθερης ή αναρτημένης ανακοίνωσης και
 • ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (200-250 λέξεις).

Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν όλες σε Τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου.

 

Προθεσμίες:

 • για εγγραφή ως ακροατής/ακροάτρια έως τις 20 Νοεμβρίου 2019,
 • για υποβολή του τίτλου και σύντομης περίληψης (250 λέξεις) της ελεύθερης ανακοίνωσης και του τίτλου της αναρτημένης ανακοίνωσης έως τις 31 Ιουλιου 2019 και
 • για υποβολή της ελεύθερης ή της αναρτημένης ανακοίνωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.