Το ΔΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική με τη στήριξη του ΔΣΘ και συνδιοργανωτές την Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας και το @Ινστιτούτο Επαγγελματιών Ιδιωτικότητας Βόρειας Ελλάδας Σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και Ν. 4624/2019: Ιδιωτικότητα και Τεχνολογία».Χαιρετισμοί (16:30-17:00)

1η Συνεδρία (17:00 – 18:30)
Νόμος 4624/2019 & ΓΚΠΔ
Ομιλητές:
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Δικηγόρος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Γιώργος Νούσκαλης, Επικ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Μαρία Μυλώση, Δικηγόρος, Δρ. Εφ. Πληροφορικής, Μεταδιδάκτορας ΠΑΜΑΚ
Μελίνα Σκόνδρα, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, CIPP/E, Α’ Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Επαγγελματιών Βόρειας Ελλάδας (ΙνΕπΙδ Β.Ε.)
Συντονίζει: Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Διευθύντρια ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική», Αντιπρύτανης ΠΑΜΑΚ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

2η Συνεδρία (18:50 – 20:30)
Ιδιωτικότητα και Τεχνολογία
Ομιλητές:
Παντελής Αγγελίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ιδρυτής Vidavo AE
Βασίλης Καρκατζούνης, Δικηγόρος LLM, CIPP/E
Θεόφιλος Μυλωνάς, CEO YSS, Partner @exandia.com, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΒΕ
Δημήτρης Τζέλλης, Δικηγόρος
Συντονίζει: Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας